Naše sluby

Jemné frézování podlah lamelovou frézou

Rozměry a hmotnost:
Malý stroj:  20cm šířka frézované plochy, 80kg   
Velký stroj: 30cm šířka frézované plochy , 300kg

System:
Frézovací buben, opatřený volně upevněnými frézovacími lamelami, se otáčí cca 660 obrátek/min. Lamely při kadé obrátce bubnu naráejí vlastní vahou na povrch podlahy.

Pouití:
- zdrsňování povrchu za učelem dosaení optimální přilnavosti aplikovaných materiálů pro různé druhy  podkladů
- odstraňování vrstev do hloubky a 5 mm v závislosti na podkladovém materiálu
- odstraňování cementových pojidel, dělících vrstev pod povrchem, oprava výtluků
- odstraňování vrstev barev, ivičné izolace, stěrek, hrubého znečištění, lokálních nerovností,  vyrovnávacího tmeluBrousení podlah diamantovými nástroji

Rozměry a hmotnost:
Nejmenší nástroj: Ruční uhlová bruska
Největší nástroj: cca. 80cm x 80cm x 120cm, 400kg 

System:
Diamantové rotační brusky různych velikostí a kvality jsou namontovány na různé stroje. Stroje dosahují a 650 mm pracovní šířky.
Vysoká hmotnost strojů a vysoký počet obrátek zaručuje maximální výkon.

Pouití:
Zdrsňování anebo ohraničené odstraňování minerálních a ivičných podkladů, tvrdých povrchů, dladic, přirodního kamene.Opracování povrchu kuličkovým tryskováním

Beispiel

Rozměry a hmotnost:
225mm šířka otrýskávání: 160kg + filtr od 60kg
400mm šířka otrýskávání: 380kg + filtr 450kg
460mm šířka otrýskávání: 450kg + filtr 450kg
500mm šířka otrýskávání: 500kg + filtr 500kg
630mm šířka otrýskávání: 600kg + filtr 600kg 

System:
Ocelové kuličky o průměru 1 - 2 mm jsou rychlostí cca 250 km/h tryskány na povrch podlahy a přes čistíci kanál oddělující prach se vracejí zpátky do zásobníku, ze kterého jsou opětovně vytryskovány (uzavřený okruh).    

Pouití:
- zdrsňování povrchu pro získání optimální přilnavosti podkladu pro aplikované materiály a odstranění neádoucí hladkosti a nebezpečí smyku
- odstranění vrstev a do hloubky 1,5 mm v závislosti na podkladovém materiálu 
Příklad:
Betonové plochy - odstranění: - cementového pojidla do hloubky 1,5 mm
- zn
istění, stop pneumatik, nánosů způsobených provozní činností - do hloubky 1 mm
- barevných nát
ěrů, zpevněných povrchů (tvrdých, křehkých) - do hloubky 0,5 mm
Asfalt - odstranění: - vyrovnávacího tmelu do hloubky 1 mm
- pojidel pro povrchové nát
ěry do hloubky 1 mm
ivičných nátěrů do hloubky a 0,5 mm
Nátěry/dladice: - matovaní a odstraňování povrchových vrstev, glazury
ftr_kugelstrahl_1_280_37 ftr_kugelstrahl_320_240


Frézování silniční frézou

Beispiel

Rozměry a hmotnost:
W350 (malý stroj): šířka 1m, délka 2,8m, výška 1,8m, 4400kg
(pri sníené nosnosti stropu bez dodatkového závaí 2800 kg
W500 (velký stroj): šířka 1,30m, délka 3,6m, výška 2,1m, 6700 kg    

Způsob:
Frézovací válec 35 cm/50 cm vybavený 38/54 kladívky, který se pohybuje dopředu a otáčí rychlostí 400 otáček/min, je tlačen k podlaze vahou stroje.

Pouití:
Odstraňování betonových a asfaltových povrchů, různých povrchových nánosů od 0,5-10 cm v závislosti od tvrdosti odstraňovaného materiálu.

Například pri 1 cm starého asfaltu dosahuje pracovní výkon 300-500 m2 plochy za den.

350er_280_373.jpg 500er_280_373.jpg


(C) 2006 Frästechnik Rudersberg