Vitejte na našej internetovej stránke (SK)

Profil firmy

ftr_front_320_240 Od roku 1989 Váš odborník na odbornú mechanickú prípravu priemyselných dlá¸ok frézovaním, brúsením, tryskovaním a ďalšími spôsobmi. 

Na
še stroje sú pravidelne kontrolované vo vlastnej dielni a 15 našich nákladných automobilov je na jednotlivé druhy prác špeciálne vybavených.

Sme schopní Va
še objednávky okam¸ite realizovať s odborným personálom v ¸iadaných termínoch a v celej Európe. Pracujeme nepretr¸ite 24 hodín. 

Odbornos
ť, kvalita práce, dodr¸iavanie termínov - to nie je pre nás ¸iadny problém a je pre nás samozrejmosťou.
 

Ak máte dotazy alebo záujem o bezplatnú ponuku, zavolajte nám do na
šej firmy. V prípade, ¸e nám pošlete fax alebo e-mail, bezprostredne sa Vám ozveme. 

(C) 2006 Frästechnik Rudersberg